Fokuserad kommunikation

I en fascinerande studie1 bjöd forskaren Shalini Misra och hennes kollegor in deltagare till ett labb och delade upp dem i två grupper:

  • Deltagarna i den första gruppen fick sitta och prata med en främling medan en smartphone låg synlig på bordet intill dem.
  • Deltagarna i den andra gruppen fick samma uppgift men med en anteckningsbok synlig i stället för en smartphone.

När forskarna intervjuade deltagarna efteråt, så märkte de något intressant.

Deltagarna i gruppen med telefonen framme bedömde kvaliteten på sina interaktioner som betydligt sämre jämfört med den andra gruppen.

Det spelade ingen roll att telefonen legat stilla, tyst och nedsläckt genom hela mötet.

Dess blotta närvaro var tillräcklig för att ha en negativ effekt på interaktionerna.

Så, när du vill ha ett givande utbyte med någon annan, lägg telefonen utom synhåll.

Ha den helst i flygplansläge också.

För ju färre distraktioner ni har, desto bättre kommer er interaktion att bli.

Källor

  1. The iPhone Effect: The Quality of In-Person Social Interactions in the Presence of Mobile Devices