Commitment contracts

Ett “commitment contract” är ett bindande avtal mellan ditt nuvarande jag och ditt framtida jag.

Kontraktet ska innehålla tre delar:

  • Ditt mål — Den förändring du förbinder dig till att göra och när.
  • En insats — Som exempelvis en förutbestämd summa pengar.
  • En domare — Någon som håller dig ansvarig till avtalet.

Du kan göra ett eget fysiskt kontrakt eller använda en onlinetjänst för att skapa ett digitalt.

Se bara till att ditt mål är tydligt definierat, att insatsen skulle svida att förlora och att din domare är hård men rättvis.

Ju noggrannare du är med detaljerna, desto sannolikare kommer det vara att du fullföljer avtalet.