Social smitta

Attityder, beteenden och känslor sprider sig spontant mellan människor.

Den här processen kallas för social smitta, och den har stor inverkan på våra liv.

Fascinerande forskning visar till exempel att:

Det kanske inte verkar så, men människorna omkring dig påverkar dig jättemycket.

Så se till att omge dig med positiva influenser.

Med tiden så kommer deras goda vanor att bli dina goda vanor.