Identiteter → Mål → Vanor

Testa den här övningen om du känner att du saknar riktning i livet.

För vart och ett av hörnstensområdena arbete och kärlek:

  1. Skriv ner din önskade identitet.
  2. Sätt ett mål som är i linje med din önskade identitet.
  3. Etablera en daglig vana som leder dig till ditt mål.

Så här ser det ut för mig:

Arbete

  • Identitet: En anmärkningsvärd skribent, utbildare och coach.
  • Mål: Skicka en ny upplaga av En procent bättre varje vecka.
  • Vana: Två timmars djupt arbete varje morgon.

Kärlek

  • Identitet: En närvarande, kärleksfull och lekfull medmänniska.
  • Mål: Gör två timmars mindfulnessmeditation varje vecka.
  • Vana: Meditera i 20 minuter på lunchrasten varje dag.

Det fina med den här övningen är att den hjälper dig klargöra vem du vill vara och vad du behöver göra varje dag för att vara den personen.

Jag hoppas att den ska vara till lika mycket nytta för dig som den varit för mig!