Omgivningsdesign

Vi utgår ofta ifrån att vi gör det vi gör på grund av den vi är.

Men i verkligheten gör vi ofta det vi gör på grund av var vi är.

De triggers som finns i din omgivning puffar dig hela tiden i olika riktningar.

Om du, till exempel:

  • Har kakor på köksbänken, så kommer du troligtvis att äta dem.
  • Har kreditkort i plånboken, så kommer du sannolikt att spendera pengar.
  • Har spel på din telefon, så kommer du troligen att spela dem.

Du formar i stor utsträckning din omgivning, och sedan formar din omgivning dina beteenden.

Så se till att din omgivning stöttar dina intentioner.

Gör goda vanor enkla att göra och dåliga vanor svåra att göra.

På det sättet kommer du regelbundet att göra det du vill att du ska göra — utan att ens tänka på det.