Insatsmål

De flesta brukar använda utfallsmål, som till exempel att:

  • Komma i form.
  • Ge ut en bok.
  • Få 10 000 följare.

Men den här typen av mål ligger i slutändan utom din kontroll.

Så fokusera på insatsmål i stället:

  • Träna fem gånger i veckan.
  • Skriva två timmar om dagen.
  • Publicera nya inlägg dagligen.

Som författaren Robert Louis Stevenson uttryckte det:

Bedöm inte dina dagar efter den skörd du får, utan utifrån de frön du planterar.

Ju bättre du sköter dina insatser, desto mer sannolikt är det att du får utfallen.

Så fokusera på det du gör — inte på vad du kan få.