3-3-3-metoden

Om du har svårt att uppnå dina mål, testa det här:

  • Varje kvartal, sätt tre kvartalsmål som du vill uppnå de närmaste månaderna.
  • Varje vecka, fastställ de tre veckomål som kommer ha störst effekt på dina kvartalsmål.
  • Varje dag, välj ut de tre dagsuppgifter som kommer hjälpa dig att göra mest framsteg mot dina veckomål.

Min vän Daniel Sjöstedt kallar det här för 3-3-3-metoden, och den ger tydlig riktning och djupt fokus i allt du gör.

Dina dagliga uppgifter leder dig mot dina veckomål, och dina veckomål leder dig mot dina kvartalsmål.

Och eftersom du är begränsad till endast tre dagsuppgifter, veckomål och kvartalsmål, så “tvingas” du hela tiden jobba på det som är viktigast.

3-3-3-metoden har varit till väldigt stor nytta för mig, och jag hoppas att den kommer att vara det för dig också!