Känsloetikettering

Har du lagt märke till att våra negativa känslor ofta göder sig själva?

  • Vi blir irriterade över att vi är irriterade.
  • Vi blir stressade över att vi är stressade.
  • Vi blir nedstämda över att vi är nedstämda.

De här nedåtgående spiralerna gör känslorna mycket intensivare än de behöver vara.

Men lyckligtvis så det finns en enkel teknik som du kan använda för att bryta dig ur dem.

Den kallas för “känsloetikettering” och går ut på att sätta namn på känslan som du upplever.

Om du till exempel känner dig orolig, så kan du göra en mjuk mental notering med ordet, “Oro”.

Forskning visar att känslornas intensitet minskar när vi etiketterar dem på det här sättet1.

Så ta för vana att sätta ord på negativa känslor.

Genom att namnge dem, så kan du tämja dem2.

Källor

  1. Putting Feelings Into Words
  2. Psykiatriprofessorn Daniel Siegel använder frasen “name and tame” när han beskriver den här tekniken i sin bok Mindsight.