Mindset

Enligt psykologen Carol Dweck så finns det två övergripande “mindsets” som människor navigerar livet med:

  1. Ett statiskt mindset, där du tror att intelligens är oföränderlig.
  2. Ett dynamiskt mindset, där du tror att intelligens går att utveckla.

Och dessa har enorma konsekvenser för ditt liv.

Om du har ett statiskt mindset, så kommer du att undvika utmaningar, ge upp snabbt och sluta utvecklas tidigt.

Men om du har ett dynamiskt mindset, så kommer du i stället att välkomna utmaningar, kämpa igenom motgångar och utvecklas genom hela livet.

Och det är helt och hållet upp till dig vilket mindset du väljer.

Så var uppmärksam på din inre dialog, lägg märke till dina begränsande övertygelser och byt ut dem mot mer hjälpsamma alternativ.

I stället för att till exempel säga “Jag klarar inte det här” till dig själv, så kan du säga, “Jag klarar inte det här än.”

Det kan verka trivialt, men det gör enorm skillnad.

För att ögonblicket som du börjar tro på dina förmågor är ögonblicket som du kan börja förvekliga dem.