Tre användbara koncept för att tänka klarare

1. Bayesianskt tänkande

“Våldsbrotten fördubblas”

Om du läste den här rubriken i din lokala tidning så skulle du kanske börja se dig lite extra över axeln.

Men är det verkligen nödvändigt?

Låt oss säga att risken för att råka ut för våldsbrott i din stad förra året var 1 på 10 000.

Eftersom våldsbrotten har fördubblats så är risken nu i stället 2 på 10 000.

Med andra ord så är sannolikheten för att utsättas för våldsbrott inte längre 0,01 procent utan 0,02 procent.

Så även om det är en fördubbling, så är det inget som du behöver oroa dig särskilt mycket för.

Det här exemplet illustrerar den stora idén bakom vad statistiker kallar för Bayes teorem1: att vi behöver se nya data i ljuset av tidigare händelser.

Tyvärr är det här inget som faller sig naturligt för oss.

Vi har alla en tendens att ge ny information alldeles för stor vikt.

Så, när du hör talas om något som verkar extraordinärt, försök att sätta det i sitt historiska sammanhang.

På det sättet så kommer din förståelse att bli mer nyanserad, korrekt och användbar.

2. Första princip-tänkande

Första princip-tänkande2 är en teknik där du bryter ner komplicerade problem i deras grundläggande beståndsdelar.

Det är användbart i alla situationer där du vill hitta nya lösningar.

Föreställ dig, till exempel, att du har svårt att hitta tid för att träna.

Du vet av erfarenhet att ditt fullspäckade schema gör det nära nog omöjligt att ta dig till gymmet.

Om du fastnar vid det antagandet så kan det ta väldigt lång tid innan du tränar nästa gång.

Men om du använder första princip-tänkande så kommer du att upptäcka att den underliggande fundamentala principen här är progressiv överbelastning.

Allt du behöver göra för att bli starkare är att träna på ett sätt som belastar din kropp lite mer än vad den redan är van vid.

Och det kan du åstadkomma hemma genom korta högintensiva intervallpass.

Det här är ett simpelt exempel, men det belyser poängen.

Om du bryter ner problem i deras grundläggande beståndsdelar, så kan du släppa tidigare antaganden och öppna ditt sinne för nya lösningar.

3. Ockhams rakkniv

Ockhams rakkniv3 är en problemlösningsprincip som kan sammanfattas med att:

“Den enklaste förklaringen är troligtvis den korrekta”.

Det här är en användbar princip när du försöker dra tidiga slutsatser i situationer med begränsad information.

Föreställ dig, till exempel, att du kommer hem och märker att ditt vardagsrumsfönster är öppet.

Det finns två möjliga förklaringar till detta:

  1. Du var ouppmärksam när du gick hemifrån och glömde att stänga det.
  2. Någon har brutit sig in i ditt hem medan du var borta.

Den första förklaringen kräver bara lite tankspriddhet från din sida.

Den andra förklaringen kräver att någon brutit sig in, avaktiverat ditt larm, städat upp efter sig och tagit sig därifrån utan att dina grannar märkt det.

Eftersom den första förklaringen är enklast, så är den mest sannolik att vara den korrekta.

Ockhams rakkniv är så klart inte perfekt.

Alla regler har undantag, och du bör aldrig följa dem blint.

Men som tumregel så kan den hjälpa dig att komma fram till korrekta slutsatser snabbare och oftare.

Källor

  1. Bayes’ theorem
  2. First principle
  3. Occam’s razor


Förbättra ditt liv på fem minuter i veckan

Få mitt kostnadsfria nyhetsbrev En procent bättre!

Det är kort, lärorikt och inspirerande — och har över 9 000 läsare världen över.

Fyll i din mailadress nedan, så skickar jag det till dig också:

Nyhetsbrevet är gratis och du kan avregistrera dig när du vill. Kontakta mig om du inte ser formuläret ovan, så hjälper jag dig.